Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB ingår samarbete med en ledande aktör inom prostatacancer

– Avtal om marknadsföring och FoU-samarbete stärker marknadspositionen på kort och lång sikt

Prostatype Genomics AB (”Prostatype”) har tecknat ett samarbetsavtal med Proteomedix AG (”Proteomedix”), ett i Zürich baserat vetenskapsdrivet företag som har en godkänd produkt inom området prostatacancer. Produkten är komplementär till Prostatype®, det genbaserade prognosverktyg som har utvecklats och marknadsförts av Prostatype Genomics.

Prostatype® och den komplementära produkten används i olika stadier av den kliniska processen avseende prostatacancer och erbjuder båda unikt beslutsstöd för patienter och läkare.

Marknadsföringsavtalet är icke-exklusivt och täcker många av Prostatype Genomics prioriterade marknader såsom Tyskland, Italien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

FoU-samarbete

Som en viktig framtidsinriktad del av samarbetet kommer Prostatype Genomics och Proteomedix att etablera ett forsknings- och utvecklingssamarbete med syfte att ytterligare öka det kliniska värdet genom att undersöka synergier mellan testerna. Samarbetet kommer att stärka Prostatype på såväl den kommersiella sidan som på FoU-sidan. De förväntade aktiviteterna inom ramen för samarbetet inkluderar bland annat genomförande av en pilotstudie samt kliniska valideringsstudier, flera nya distributionsavtal inom EMEA och snabbare marknadsinträden i EMEA och USA genom expansion av kommersiella organisationer.

Fredrik, Persson, VD för Prostatype Genomics, kommenterar: ”Att arbeta tillsammans med vår nya partner är definitionen av en win-win! Vi ökar båda våra marknadsföringsavtryck, och det bredare erbjudandet kommer att göra oss mer attraktiva för sjukhusledningar, laboratorier och läkare. Utöver marknadsföringsdelen ser jag fram emot över att starta FoU -samarbetet. Att kombinera dessa två ledande teknologier kan resultera i något helt nytt. För att maximera nyttan av detta spännande samarbete kommer vi att undersöka möjligheterna att ta in ytterligare finansiering inom kort”.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 21:15 CET.

Attachments

Release