Regulatoriskt pressmeddelande

KOMMERSIELLT GENOMBROTT: Prostatype® redo för försäljning på USA-marknaden som är värd 2 miljarder SEK per år

Prostatype Genomics AB (“Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) meddelar om sin hittills viktigaste kommersiella milstolpe: marknadstillträde på USA-marknaden, och därmed att gentestet Prostatype® är tillgängligt för försäljning i USA. Dessutom har Prostatype® redan börjat användas kliniskt på de första patienterna.

Som en del av USA-strategin har Prostatype® genomgått en process med förberedelser, utveckling och marknadspenetration i USA. Detta marknadstillträde inkluderar ett flertal redan uppnådda milstolpar innan Bolaget förväntar sig att erhålla Medicare-godkännande för kostnadsersättning (reimbursement) under Q4 2024. Kommersiell tillgänglighet utgör ett stort steg framåt och är en förutsättning för Medicare-godkännande.

– Skalbarheten och den generella teknologin hos vårt gentest Prostatype® är väl lämpad för USA-marknaden ur ett affärsmodellperspektiv, vilket är anledningen till att vi har flyttat vårt fokus och vår strategi till den amerikanska marknaden. Vi är nära att börja kapitalisera på en mycket stor marknad, och när Prostatype® nu är redo för försäljning så är vi ännu närmare att nå den avgörande milstolpen som är att erhålla Medicare-godkännande under Q4 2024. Återkopplingen som vi fått från amerikanska urologer har varit överväldigande positiv, och vi känner stor tilltro till att lyckas med en framgångsrik implementering och aktiv användning av vårt gentest, säger Prostatype Genomics VD Fredrik Rickman.

Nästa milstolpe, som också är en förutsättning för Medicare-godkännande, är färdigställandet av interimdata med fokus på den afroamerikanska befolkningen från den pågående valideringsstudien i USA, vilket förväntas uppnås under Q2-Q3 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD, Prostatype Genomics AB
Telefon: 073 049 77 01
E-post: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.