Ej regulatorisk

Starka resultat för Prostatype® i ännu en asiatisk studie

I en nyligen färdigställd studie vid Chang Gung Memorial Hospital, Taipei (Taiwan) uppvisar Prostatype® återigen överlägsenhet då det gäller att bedöma aggressiviteten hos enskilda patienters prostatacancer. Studien är genomförd i Taiwan som har ett världens mest avancerade sjukvårdssystem. Studien har presenterats vid South East Asian Urology Associations konferens i Dubai av professor Jacob Pang, ledare för studien.

I flera tidigare studier har Prostatype® uppvisat överlägsenhet i att bedöma risken för att en enskild patient ska avlida i prostatacancer eller inte vilket är avgörande för om en patient ska behandlas eller inte. Studien syftade till att undersöka om även taiwanesiska prostatacancer patienter kan ha fördel av att använda Prostatype för att bedöma aggressiviteten och därigenom behandlingsval.

Studien omfattade 148 patienter och visade återigen en signifikant överlägsen prestanda för Prostatype® i att förutse prostatacancer-specifik dödlighet jämfört med de standardriskklassificeringssystem som används i Taiwan idag såsom NCCN® (National Comprehensive Cancer Network) och PSA. Studien visar att Prostatype® har en viktig roll i att minska såväl över- som underbehandling hos prostatacancerpatienter även i Taiwan. Arbetet med att publicera studien i relevant vetenskaplig tidskrift har redan påbörjats.

Viktig  marknad
Taiwan rankas återkommande som ett av världens  mest avancerade sjukvårdssystem. Den taiwanesiska marknaden är mycket intressant då man tillsammans med andra länder i Östasien kraftigt ökat användningen av screeningmetoder för att identifiera patienter med prostatacancer i ett tidigare skede. Enligt nya data har den största ökningen av incidenter med prostatacancer fall observerats i Östasien med en ökning på nästan 480 % mellan 1990 och 2019, vilket är betydligt högre än den globala ökningen på 169 %.

Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics säger: ”Det är naturligtvis positivt att Prostatype® visar så starka resultat även avseende taiwanesiska patienter. Taiwan är ett viktigt brohuvud för Prostatype Genomics när det gäller hela den asiatiska marknaden som är i starkt tillväxt då Taiwans sjukvårdssystem är en förebild för många andra länder vilket vi kommer kunna dra nytta av.