Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics utser Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. till distributör för Bolagets prognostiska gentest Prostatype® i Spanien & Portugal

– Ett viktigt steg i kommersialiseringen av Prostatype®

I linje med företagets strategi att etablera samarbeten med ledande distributörer med kunskap inom komplexa och innovativa vårdlösningar inleder Prostatype Genomics nu ett samarbete med Eligen Diagnostica och BioPortugal LDA, ledande distributörer av avancerade vårdlösningar i Spanien och Portugal. Eligen och BioPortugal kommer att marknadsföra och distribuera gentestet Prostatype®, och därigenom öka möjligheterna till en bättre selektion och vård av prostatacancerpatienter samtidigt som två nya och viktigamarknader öppnar sig för Prostatype Genomics.

Eligen Diagnostica och BioPortugal distribuerar en rad innovativa life science-, läkemedels- och in vitro-diagnostiska produkter som används i olika medicinska specialiteter inklusive urologi och laboratoriemedicin. Samarbetet inleds omgående och det icke-exklusiva distributionsavtalet  gäller i     första skedet till slutet av 2024.

Joaquim Teixeira, VD för Eligen Diagnostica och BioPortugal kommenterar samarbetet: "Vi är glada och stolta över att kunna representera Prostatype Genomics och Prostatype® i Spanien och Portugal. Prostatype® är en innovativ, tekniskt avancerad produkt som perfekt matchar vår strategi för att tillhandahålla ledande produkter med verklig patientnytta inom  urologiområdet i Spanien och Portugal."

Prostatype Genomics VD, Fredrik Persson, kommenterar: "Vi är mycket glada över att ha tecknat distributionsavtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal. Spanien och Porugal är viktiga marknader för oss och att hitta rätt distributionspartner är av yttersta vikt. Med tanke på Eligens och BioPortugals expertis är vi övertygade om att detta partnerskap är ett viktigt steg för att etablera Prostatype® på de två marknaderna."

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-23 12:15 CET.

Attachments

Release