Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB meddelar utfall av TO 2

Den 30 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt har 2 622 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjats, motsvarande 7 603,80 SEK.

Under perioden 9-30 mars 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 2 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till en teckningskurs fastställd till 2,90 SEK. Totalt har 2 622 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjats, motsvarande teckning om 7 603,80 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om 0,01 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 19 april 2023 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 22 862 119 aktier och aktiekapitalet uppgå till 1 371 727,14 SEK.

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta
Nicklas Rosendal
nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

Certified Advisor
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.