Ej regulatorisk

Ny multi-center studie i Spanien visar på mycket starka interimresultat för Prostatype®

Prostatype Genomics genomför för närvarande en studie på 160 patienter tillsammans med sju ledande spanska sjukhus och den spanska nationella urologiföreningen. De initiala resultaten är mycket starka och visar att cirka 60% av patienterna skulle ha omklassificerats om Prostatype® hade använts för prognos och beslut om behandling efter diagnostillfället.

I en ny retrospektiv multicenterstudie med Prostatype® i Spanien som inkluderar 160 patienter från totalt sju sjukhus, koordinerad av den spanska nationella urologiföreningen, har en interimanalys gjorts efter att tre sjukhus färdigställt resultaten. Interimsanalysen visar att det återigen finns stark evidens för att Prostatype®  ger viktig kompletterande information som kan förändra behandlingsplanen eller faktisk behandling för  prostatacancerpatienter ursprungligen klassificerade som låg- eller mellanrisk.

Den initiala analysen tyder på att behandlingsplanen kan förändras i hela cirka 60% av fallen om Prostatype® hade använts efter fastställd diagnos. Studien indikerar vidare att Prostatype® kan förutse progression, det vill säga att testet kan förutse vilka som behöver kurativ behandling omedelbart vid diagnos och som inte är lämpliga för aktiv monitorering.

Interimsanalysen visar också att Prostatype® bekräftar de fall då det kan vara lämpligt att skjuta upp den kurativt syftande behandlingen för vissa män med lågrisk prostatacancer. Analysen visar avslutningsvis att de patienter som utvecklar metastaser och avlider på grund av prostatacancer klassificeras som hög risk med Prostatype® vid diagnostillfället.

VD Fredrik Persson kommenterar:  ”Den multicenterstudie vi genomför tillsammans med 7 av de viktigaste spanska sjukhusen i landet bekräftar det tidigare externt genomförda studier redan visat och förstärker ytterligare vilket kraftfullt prognostiskt verktyg Prostatype® utgör. Enrutinmässig klinisk implementering av Prostatype® ger stor klinisk nytta och fördel för patienter, sjukvård och de som i slutändan betalar för vården. Vi har valt att göra denna studie i Spanien då vi tidigt identifierade den spanska marknaden som en prioriterad pilotmarknad. Vi har en stark partner lokalt i form av Eurofins Megalab, och den här studien blir en viktig kompontent för vår fortsatta försäljning i Spanien. Prostatype® har i tidigare studier uppvisat mycket goda prestanda, men de interimsresultat vi sett så här långt överträffar till och med våra egna förväntningar – interimsresultaten är de starkaste vi någonsin sett. Vi kommer presentera slutliga data under Q1 2024 med målsättningen att resultaten ska presenteras på den spanska urologiföreningens årsmöte i Santander i maj nästa år.”