Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2019/20

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 till december 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics

 
Bolaget är resultatet av över tio års forskningsarbete inom prostatacancerns genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett test för prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI- teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognosticera prostacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan testet reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i dagsläget det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format.
Produkten är dessutom mycket skalbar i volym tack vare den algoritm som ligger till grund för testet.

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-17 09:00 CET.