Ej regulatorisk

Riktlinjerna för användandet av prognostiska gentester för prostatacancer utökade i USA

De senaste åren har det tillkommit prognostiska gentester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera män som inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. I USA där dylika tester redan finns med i kliniska riktlinjer för prostatacancer och täcks av sjukförsäkringar, har man nu efter några år av klinisk användning beslutat sig för att utöka rekommendationerna för när testerna kan användas. Från att tidigare innefatta patienter med lågrisk eller s.k. gynnsam mellanriskcancer så inkluderas nu även alla patienter med mellanrisk och högrisk.

-Prognostiska gentest för prostatacancer men även andra cancerformer är på stark frammarsch. Att med större säkerhet kunna säga om en cancer är aggressiv eller inte räddar liv och ökar livskvaliteten för prostatacancerpatienten, samtidigt som sjukvården sparar mycket pengar. Utvecklingen i USA efter en tid av klinisk användning visar att prognostiska gentester har ett stort kliniskt värde. Vi arbetar hårt med att få in vårt test Prostatype på den amerikanska marknaden och ser med spänning fram emot den dag då vi även kan hjälpa amerikanska män. Vi förväntar oss liknande utveckling i Sverige inom kort, speciellt med tanke på det hastigt växande ”vårdberget” som en konsekvens av Covid-19. Behovet av att sjukvården nu verkligen behöver säkerställa att rätt patienter får behandling har aldrig varit tydligare, och de som inte behöver behandling ska känna trygghet i det beslutet. Prostatype har en uppenbar och tydlig plats i den svenska prostatacancervården och vi ser fram mot att fylla det tomrum som i dag föreligger när det gäller att avgöra vilka patienter som ska behandlas och inte , säger Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.