Ej regulatorisk

Prostatype Genomics förstärker erbjudandet för Prostatype ® genom lansering av P-score Web Service (PWS)

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) introducerar idag P-score Web Service (”PWS”), en webbaserad lösning som används för beräkning av Bolagets patenterade metod Prostatype Score, P-score.

Med PWS kan läkare och annan sjukvårdspersonal på samtliga marknader enkelt få tillgång till P-score, Bolagets unika metod för prognosticering av prostatacancer.

Fredrik Persson, CEO, kommenterar:

”Den webbaserade lösning som vi har utvecklat tillsammans med vår leverantör innebär ett mycket stort kliv framåt för Bolaget och är en avgörande komponent för Prostatype Genomics etablering på identifierade nyckelmarknader. Vi är naturligtvis glada att vi nu gått i mål med ytterligare en central milstolpe enligt plan. Vår lösning ligger i den absoluta framkanten tekniskt sett och därför helt i linje med de värden Prostatype® redan erbjuder för en säkrare och individualiserad prognosticering av prostatacancer. PWS gör Prostatype® skalbar på ett sätt som möjliggör tillväxt på en helt annan nivå  än tidigare i och med att vår produkt enkelt och säkert blir tillgänglig via säker webbaserad teknologi. Med PWS befinner vi oss i den absoluta framkanten vad gäller GDPR-krav, patientsäkerhet och användarvänlighet varför det är tillfredsställande att idag kunna lansera och förstärka vårt erbjudande för Prostatype®. Det är ett viktigt komplement till vår produkt som kommer att innebära att arbetet med kommersialiseringen av Prostatype® kan accelereras ytterligare.”

Anders Jonsson, Senior Advisor Cyber Security på SecureAppbox och projektledare för PWS, kommenterar:

”Vi är glada att kunna stödja Prostatype Genomics och med vår banbrytande webbteknik göra PWS tillgänglig online. PWS erbjuder förutom en förenklad process också möjlighet att enkelt ansluta kunder och kliniker över hela världen. Genom att koppla samman autentisering med viktiga processer i en gemensam central webbtjänst kan Prostatype Genomics distribuera sin tjänst till de som behöver den, oavsett var de befinner sig”.

Kompletterande information om PWS

PWS är en webbaserad kundapplikation utvecklad i samarbete med bolaget SecureAppbox och ett antal av Sveriges ledande urologer. Kravspecifikationen har varit omfattande och mycket detaljerad ur flera olika perspektiv:

Rent konkret är betydelsen av tjänsten att vilken urolog som helst med tillgång till internet, oavsett var han eller hon befinner sig fysiskt, snabbt, enkelt och säkert får tillgång till Prostatype® och P-score. Nyttan för urologer och laboratorier är uppenbar då arbetet med Prostatype® blir enklare, säkrare och snabbare vilket gynnar sjukvård, läkare och patienter. För Prostatype Genomics betyder införandet av PWS att Bolaget kan erbjuda sin produkt till kunder på ett sätt som är långt mer effektivt och mindre resurskrävande än tidigare. .

Genom att använda PWS får kunden tillgång till en webapplikation där en unik kod för varje test matas in i systemet tillsammans med övrig patientinformation. Datan behandlas av Bolagets unika och patenterade algoritm, som i sin tur är kopplad till Bolagets databas, och ger omedelbart efterfrågad information till läkare och patient vilket leder till en prognos baserad på patientens egna unika förutsättningar.

I förhållande till tidigare tillvägagångssätt för att beräkna P-score innebär PWS en säkrare, enklare, mer tillgänglig och effektivare arbetsgång för att resultaten av gentestet Prostatype® snabbare ska komma sjukvård och patient till godo.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se.

Attachments

Release